2012 St. Petersburg Championship


Location: St. Petersburg, Russia
May 05, 2012 to May 15, 2012
Category IX (average rating 2451 - 2475)
11 rounds
Round robin tournament
Winners: Denis Yevseev, Valerij Popov, Aleksandr Shimanov
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Valerij Popov 7.5 / 11 5 1 5
1. Aleksandr Shimanov 7.5 / 11 6 2 3
1. Denis Yevseev 7.5 / 11 5 1 5
4. Evgeny A. Levin 7.0 / 11 3 0 8
5. Ivan Rozum 6.5 / 11 4 2 5
6. Sergey Klimov 6.0 / 11 4 3 4
6. Igor Malakhov 6.0 / 11 3 2 6
8. Aleksey Goganov 5.0 / 11 3 4 4
9. Vladimir Fedoseev 4.0 / 11 2 5 4
9. Player not found 4.0 / 11 3 6 2
11. Pavel Martynov 2.5 / 11 2 8 1
11. Player not found 2.5 / 11 1 7 3