2009 King's Gambit


Location: Lipetsk, Russia
June 23, 2009 to July 03, 2009
Category IX (average rating 2451 - 2475)
9 rounds
Round robin tournament
Winner: Oleg V Ivanov
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Oleg V Ivanov 6.5 / 9 4 0 5
2. Sergey V. Kalugin 6.0 / 9 3 0 6
3. Sergey Kasparov 5.5 / 9 2 0 7
4. Gor Airapetian 4.5 / 9 4 4 1
4. Alexei Gavrilov 4.5 / 9 2 2 5
4. Oleg Gladyszev 4.5 / 9 1 1 7
4. Spartak Vysochin 4.5 / 9 1 1 7
8. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
9. Andrey Zontakh 3.0 / 9 1 4 4
10. Player not found 2.5 / 9 2 6 1