2012 Vasylyshyn Memorial


Location: Lviv, Ukraine
November 20, 2012 to November 28, 2012
Category VIII (average rating 2426 - 2450)
9 rounds
Round robin tournament
Winner: Spartak Vysochin
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Spartak Vysochin 7.5 / 9 6 0 3
2. Yuri Vovk 6.5 / 9 5 1 3
3. Viacheslav V. Zakhartsov 6.0 / 9 3 0 6
4. Vitaly Sivuk 5.5 / 9 4 2 3
5. Muhammed Batuhan Dastan 4.5 / 9 3 3 3
5. Daniel Semcesen 4.5 / 9 2 2 5
7. Vardges Tovmasian 3.5 / 9 3 5 1
8. Betul Cemre Yildiz Kadioglu 3.0 / 9 1 4 4
9. Anatoliy Polivanov 2.0 / 9 1 6 2
9. Player not found 2.0 / 9 0 5 4