2007 VS Arhipov Memorial


Location: Chelyabinsk, Russia
January 09, 2007 to January 17, 2007
Category XII (average rating 2526 - 2550)
9 rounds
Round robin tournament
Winner: Alexei Bezgodov
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Alexei Bezgodov 6.0 / 9 3 0 6
2. Alexander Riazantsev 5.5 / 9 3 1 5
4. Igor Kurnosov 5.0 / 9 2 1 6
4. Evgeny Sveshnikov 5.0 / 9 4 3 2
6. Viktor Korchnoi 4.5 / 9 3 3 3
6. Pavel Ponkratov 4.5 / 9 2 2 5
8. Semen I. Dvoirys 4.0 / 9 2 3 4
9. Beniamin Galstian 2.5 / 9 1 5 3
9. Lilit Mkrtchian 2.5 / 9 1 5 3
32. Evgeny Romanov 5.5 / 9 2 0 7