2011 Femida Cup


Location: Kharkiv, Ukraine
November 20, 2011 to November 28, 2011
Category IX (average rating 2451 - 2475)
9 rounds
Round robin tournament
Winner: Michail Brodsky
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Michail Brodsky 6.0 / 9 3 0 6
2. Valeriy Aveskulov 5.5 / 9 4 2 3
2. Volodymyr Onyshchuk 5.5 / 9 4 2 3
4. Alexander Kovchan 5.0 / 9 2 1 6
4. Mustafa Yilmaz 5.0 / 9 5 4 0
6. Nikolai Biriukov 4.5 / 9 2 2 5
7. Andrey Baryshpolets 4.0 / 9 2 3 4
7. Emil Musakaev 4.0 / 9 3 4 2
9. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
10. Bogdan Belyakov 2.0 / 9 0 5 4