2019 Ukrainian Championship


Location: Lutsk, Ukraine
December 10, 2019 to December 19, 2019
Category XV (average rating 2601 - 2625)
9 rounds
Round robin tournament
Winner: Evgeny Shtembuliak
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Evgeny Shtembuliak 7.0 / 9 5 0 4
2. Yuriy Kryvoruchko 6.5 / 9 4 0 5
3. Andrei Volokitin 5.5 / 9 3 1 5
4. Alexander Moiseenko 4.5 / 9 2 2 5
5. Pavel Eljanov 4.0 / 9 1 2 6
5. Yuriy Kuzubov 4.0 / 9 1 2 6
5. Spartak Vysochin 4.0 / 9 1 2 6
8. Vitaliy Bernadskiy 3.5 / 9 1 3 5
8. Alexander Kovchan 3.5 / 9 0 2 7
10. Petro Golubka 2.5 / 9 1 5 3