2002 Alushta-100


Location: Alushta, Ukraine
April 19, 2002 to April 29, 2002
Category VIII (average rating 2426 - 2450)
13 rounds
Round robin tournament
Winners: Evgenij Miroshnichenko, Sergey Karjakin
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Sergey Karjakin 9.5 / 13 7 1 5
1. Evgenij Miroshnichenko 9.5 / 13 6 0 7
3. Alexander Zubov 9.0 / 13 5 0 8
4. Nazar Firman 7.5 / 13 6 4 3
4. Sergei Ovsejevitsch 7.5 / 13 3 1 9
4. Viktor Varavin 7.5 / 13 3 1 9
7. Sergiy Zavgorodniy 7.0 / 13 3 2 8
8. Veniamen Shtyrenkov 6.5 / 13 2 2 9
8. Igor Yagupov 6.5 / 13 4 4 5
10. Georgy Arzumanian 4.5 / 13 1 5 7
10. Maxim Pavlov 4.5 / 13 1 5 7
10. Player not found 4.5 / 13 1 5 7
13. Oksana Vozovic 4.0 / 13 1 6 6
14. Alexander Khudyakov 3.0 / 13 2 9 2