2002 Botvinnik Memorial


Location: Elista, Russia
August 16, 2002 to August 27, 2002
Category VIII (average rating 2426 - 2450)
9 rounds
Round robin tournament
Winners: Janis Klovans, Svetozar Gligoric
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Svetozar Gligoric 6.0 / 9 4 1 4
1. Janis Klovans 6.0 / 9 3 0 6
3. Aleksander S Nikitin 5.5 / 9 4 2 3
3. Yuri S. Razuvaev 5.5 / 9 2 0 7
3. Mark E Taimanov 5.5 / 9 3 1 5
6. Evgeni Vasiukov 5.0 / 9 3 2 4
7. Vladimir I Karasev 3.5 / 9 3 5 1
8. Anatoly A Bykhovsky 3.0 / 9 0 3 6
8. Samuel Zhukhovitsky 3.0 / 9 2 5 2
10. Nona Gaprindashvili 2.0 / 9 0 5 4