2009 St. Petersburg Championship


Location: St. Petersburg, Russia
May 08, 2009 to May 18, 2009
Category XI (average rating 2501 - 2525)
10 rounds
Round robin tournament
Winners: Pavel Anisimov, Maxim Matlakov, Vasily Yemelin
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Pavel Anisimov 6.5 / 10 3 0 7
1. Maxim Matlakov 6.5 / 10 4 1 5
1. Vasily Yemelin 6.5 / 10 5 2 3
4. Valerij Popov 6.0 / 10 3 1 6
5. Aleksey Goganov 5.5 / 10 2 1 7
5. Denis Yevseev 5.5 / 10 3 2 5
7. Sergey Klimov 4.5 / 10 4 5 1
8. Sergey Ivanov 4.0 / 10 2 4 4
9. Eduard Gorovykh 3.5 / 10 2 5 3
9. Artem Smirnov 3.5 / 10 2 5 3
11. Sergey I. Solovjov 3.0 / 10 1 5 4