1998 St. Petersburg Championship


Location: St. Petersburg, Russia
April 07, 1998 to April 20, 1998
Category X (average rating 2476 - 2500)
13 rounds
Round robin tournament
Winner: Evgeniy Solozhenkin
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Evgeniy Solozhenkin 9.5 / 13 6 0 7
2. Valerij Popov 9.0 / 13 5 0 8
3. Valery A Loginov 8.5 / 13 5 1 7
4. Sergey Ionov 8.0 / 13 4 1 8
4. Alexander Khalifman 8.0 / 13 5 2 6
6. Sergey Ivanov 7.5 / 13 5 3 5
7. Evgeny Shaposhnikov 6.5 / 13 3 3 7
7. Vasily Yemelin 6.5 / 13 5 5 3
9. Alexander Kochyev 6.0 / 13 2 3 8
10. Aleksei Lugovoi 5.5 / 13 2 4 7
11. Oleg V. Biriukov 4.5 / 13 0 4 9
11. Player not found 4.5 / 13 0 4 9
13. Mark E Taimanov 4.0 / 13 1 6 6
14. Dmitry Shchukin 3.0 / 13 2 9 2