2011 St. Petersburg Championship


Location: St. Petersburg, Russia
May 21, 2011 to May 31, 2011
Category IX (average rating 2451 - 2475)
11 rounds
Round robin tournament
Winner: Vasily Yemelin
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Vasily Yemelin 8.0 / 11 6 1 4
2. Aleksandr Shimanov 7.5 / 11 7 3 1
3. Vladimir Fedoseev 7.0 / 11 4 1 6
3. Aleksey Goganov 7.0 / 11 6 3 2
5. Denis Yevseev 6.5 / 11 4 2 5
6. Sergey Klimov 6.0 / 11 4 3 4
7. Sergey Appolonov 5.0 / 11 2 3 6
7. Igor Malakhov 5.0 / 11 4 5 2
7. Ivan Rozum 5.0 / 11 3 4 4
10. Sergey I. Solovjov 3.5 / 11 2 6 3
11. Player not found 3.0 / 11 2 7 2
12. Player not found 2.5 / 11 2 8 1