2012 Nakhchivan Open


Location: Nakhchivan, Azerbaijan
April 28, 2012 to May 07, 2012
9 rounds
Swiss tournament
Winners: Viorel Iordachescu, Sergei Zhigalko, Eltaj Safarli
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Viorel Iordachescu 6.5 / 9 4 0 5
1. Eltaj Safarli 6.5 / 9 5 1 3
1. Sergei Zhigalko 6.5 / 9 4 0 5
4. Gadir Guseinov 6.0 / 9 3 0 6
4. Sergei Tiviakov 6.0 / 9 3 0 6
6. Vasif Durarbayli 5.5 / 9 3 1 5
6. Baris Esen 5.5 / 9 3 1 5
6. Anton Filippov 5.5 / 9 4 2 3
6. Boris Grachev 5.5 / 9 3 1 5
6. Sarhan Guliev 5.5 / 9 5 3 1
6. Misratdin Iskandarov 5.5 / 9 5 3 1
6. Alexander Khalifman 5.5 / 9 2 0 7
6. Rauf Mamedov 5.5 / 9 2 0 7
6. Azer Mirzoev 5.5 / 9 2 0 7
6. Konstantine Shanava 5.5 / 9 4 2 3
16. Aleksej Aleksandrov 5.0 / 9 4 3 2
16. Shota Azaladze 5.0 / 9 2 1 6
16. Burak Firat 5.0 / 9 4 3 2
16. Logman Guliev 5.0 / 9 4 3 2
16. Kanan Beyukkishi oglu Heydarli 5.0 / 9 2 1 6
16. Zurab Javakhadze 5.0 / 9 4 3 2
16. Zaur Fazahir Oglu Mammadov 5.0 / 9 4 3 2
16. Ayaz Mammadov 5.0 / 9 4 3 2
16. Vugar Rasulov 5.0 / 9 2 1 6
25. Orkhan Abdulov 4.5 / 9 3 3 3
25. Gulnar Mammadova 4.5 / 9 3 3 3
25. Bahruz Rzayev 4.5 / 9 3 3 3
25. Urfan Sevdimaliyev 4.5 / 9 3 3 3
25. Sergey Volkov 4.5 / 9 4 4 1
30. Nijat Aghayev 4.0 / 9 3 4 2
30. Talib Babayev 4.0 / 9 4 5 0
30. Zeinab Mamedjarova 4.0 / 9 3 4 2
30. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
30. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
35. Khayala Mardan qizi Abdulla 3.5 / 9 1 3 5
35. Hayale Isgenderova 3.5 / 9 2 4 3
35. Parvana Khalid qizi Ismayilova 3.5 / 9 3 5 1
35. Player not found 3.5 / 9 1 3 5
35. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
35. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
41. Kamal Aghasiyev 3.0 / 9 2 5 2
41. Narmin Nizami qizi Kazimova 3.0 / 9 2 5 2
41. Turkan Mamedjarova 3.0 / 9 1 4 4
41. Nargiz Umudova 3.0 / 9 2 5 2
41. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
41. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
47. Player not found 2.5 / 9 1 5 3