1986 USSR Championship


Location: Kiev, Ukraine
April 02, 1986 to April 28, 1986
Category X (average rating 2476 - 2500)
17 rounds
Round robin tournament
Winner: Vitaly Tseshkovsky
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Vitaly Tseshkovsky 11.0 / 17 6 1 10
2. Yuri S Balashov 10.0 / 17 4 1 12
2. Evgeny Bareev 10.0 / 17 8 5 4
2. Vereslav S Eingorn 10.0 / 17 5 2 10
2. Viktor Gavrikov 10.0 / 17 6 3 8
2. Konstantin Z. Lerner 10.0 / 17 5 2 10
2. Vladimir P Malaniuk 10.0 / 17 6 3 8
8. Nukhim N Rashkovsky 9.0 / 17 5 4 8
9. Mikhail Gurevich 8.5 / 17 5 5 7
9. Leonid Yudasin 8.5 / 17 4 4 9
11. Sergey Dolmatov 8.0 / 17 1 2 14
11. Alexander Khalifman 8.0 / 17 2 3 12
13. Alexander G Beliavsky 7.5 / 17 4 6 7
13. Smbat G Lputian 7.5 / 17 4 6 7
15. Zurab Azmaiparashvili 7.0 / 17 3 6 8
16. Semen I. Dvoirys 6.0 / 17 4 9 4
16. Sergey Smagin 6.0 / 17 3 8 6
16. Yuri Yakovich 6.0 / 17 1 6 10