1979 USSR Championship


Location: Minsk, USSR
November 29, 1979 to December 27, 1979
Category XII (average rating 2526 - 2550)
17 rounds
Round robin tournament
Winner: Efim P. Geller
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Efim P. Geller 11.5 / 17 6 0 11
2. Artur Jussupow 10.5 / 17 6 2 9
3. Yuri S Balashov 10.0 / 17 3 0 14
3. Garry Kasparov 10.0 / 17 6 3 8
5. Tamaz Giorgadze 9.5 / 17 6 4 7
5. Viktor D Kupreichik 9.5 / 17 7 5 5
5. Sergey Makarichev 9.5 / 17 4 2 11
8. Rafael A Vaganian 9.0 / 17 6 5 6
9. Konstantin Z. Lerner 8.5 / 17 4 4 9
10. Alexander G Beliavsky 8.0 / 17 5 6 6
10. Nukhim N Rashkovsky 8.0 / 17 1 2 14
10. Yuri S. Razuvaev 8.0 / 17 2 3 12
10. Oleg M Romanishin 8.0 / 17 5 6 6
14. Sergey Dolmatov 7.5 / 17 4 6 7
14. Mikhail Tal 7.5 / 17 3 5 9
16. Evgeny Sveshnikov 7.0 / 17 3 6 8
17. Yuri N Anikaev 5.5 / 17 2 8 7
17. Vitaly Tseshkovsky 5.5 / 17 1 7 9