1987 USSR Championship


Location: Minsk, Belarus
March 04, 1987 to March 20, 1987
Category XII (average rating 2526 - 2550)
17 rounds
Round robin tournament
Winners: Alexander G Beliavsky, Valery Salov
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Alexander G Beliavsky 11.0 / 17 7 2 8
1. Valery Salov 11.0 / 17 7 2 8
3. Jaan Ehlvest 10.5 / 17 7 3 7
3. Vereslav S Eingorn 10.5 / 17 5 1 11
5. Alexander Chernin 10.0 / 17 5 2 10
5. Artur Jussupow 10.0 / 17 6 3 8
7. Sergey Dolmatov 9.5 / 17 6 4 7
8. Viktor D Kupreichik 9.0 / 17 6 5 6
8. Smbat G Lputian 9.0 / 17 4 3 10
8. Lev Psakhis 9.0 / 17 4 3 10
8. Vladimir B Tukmakov 9.0 / 17 5 4 8
12. Evgeny Bareev 8.0 / 17 6 7 4
13. Viktor Gavrikov 6.5 / 17 2 6 9
13. Vladimir P Malaniuk 6.5 / 17 2 6 9
13. Nukhim N Rashkovsky 6.5 / 17 1 5 11
16. Alexander Khalifman 6.0 / 17 2 7 8
17. Mikhail Gurevich 5.5 / 17 1 7 9
17. Vitaly Tseshkovsky 5.5 / 17 1 7 9