1980 USSR Championship


Location: Vilnius, USSR
December 25, 1980 to January 21, 1981
Category XII (average rating 2526 - 2550)
17 rounds
Round robin tournament
Winners: Alexander G Beliavsky, Lev Psakhis
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Alexander G Beliavsky 10.5 / 17 6 2 9
1. Lev Psakhis 10.5 / 17 8 4 5
3. Yuri S Balashov 10.0 / 17 3 0 14
3. Artur Jussupow 10.0 / 17 6 3 8
3. Oleg M Romanishin 10.0 / 17 5 2 10
6. Sergey Dolmatov 9.5 / 17 5 3 9
6. Viktor D Kupreichik 9.5 / 17 7 5 5
6. Gennadi P Kuzmin 9.5 / 17 5 3 9
6. Vitaly Tseshkovsky 9.5 / 17 5 3 9
10. Rafael A Vaganian 9.0 / 17 5 4 8
11. Nukhim N Rashkovsky 8.5 / 17 3 3 11
11. Evgeni Vasiukov 8.5 / 17 5 5 7
13. Sergey Makarichev 7.5 / 17 2 4 11
14. Efim P. Geller 6.5 / 17 1 5 11
14. Tamaz Giorgadze 6.5 / 17 3 7 7
16. Smbat G Lputian 6.0 / 17 1 6 10
16. Yuri S. Razuvaev 6.0 / 17 3 8 6
18. Valery A Chekhov 5.5 / 17 3 9 5