2014 Voronezh Master Open


Location: Voronezh, Russia
June 10, 2014 to June 21, 2014
9 rounds
Swiss tournament
Winners: Pavel Ponkratov, Alexei Fedorov, Alexander Khalifman
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Alexei Fedorov 7.0 / 9 6 1 2
1. Alexander Khalifman 7.0 / 9 6 1 2
1. Pavel Ponkratov 7.0 / 9 6 1 2
4. Vladislav Artemiev 6.5 / 9 4 0 5
4. Michail Brodsky 6.5 / 9 5 1 3
4. Dmitry Kokarev 6.5 / 9 5 1 3
4. Player not found 6.5 / 9 4 0 5
8. Mikhail Demidov 6.0 / 9 4 1 4
8. Alexandr Kharitonov 6.0 / 9 3 0 6
8. Dmitry Kryakvin 6.0 / 9 4 1 4
8. Mikhail Mozharov 6.0 / 9 4 1 4
8. Alexander Nosenko 6.0 / 9 5 2 2
8. Jaroslav Prizant 6.0 / 9 4 1 4
8. Ivan Rozum 6.0 / 9 4 1 4
8. Andrey Shariyazdanov 6.0 / 9 4 1 4
8. Artyom Timofeev 6.0 / 9 3 0 6
8. Adam Tukhaev 6.0 / 9 5 2 2
8. Jaroslav Ulko 6.0 / 9 3 0 6
8. Andrey Zontakh 6.0 / 9 4 1 4
20. Kirill Alekseenko 5.5 / 9 4 2 3
20. Tsegmed Batchuluun 5.5 / 9 2 0 7
20. Andrei Deviatkin 5.5 / 9 5 3 1
20. Alexei Gavrilov 5.5 / 9 4 2 3
20. Kirill Kozionov 5.5 / 9 4 2 3
20. Manuel Leon Hoyos 5.5 / 9 4 2 3
20. Batkhuyag Munguntuul 5.5 / 9 4 2 3
20. David Paravyan 5.5 / 9 4 2 3
20. Dmitry Ponomarev 5.5 / 9 4 2 3
20. Aleksandr Rakhmanov 5.5 / 9 3 1 5
20. Konstantin Rjabzev 5.5 / 9 4 2 3
20. Denis Yevseev 5.5 / 9 3 1 5
20. Player not found 5.5 / 9 3 1 5
33. Maksim Chigaev 5.0 / 9 2 1 6
33. Alexandre Danin 5.0 / 9 3 2 4
33. Andrey Esipenko 5.0 / 9 4 3 2
33. Vasiliy Korchmar 5.0 / 9 3 2 4
33. Vitaly Kunin 5.0 / 9 4 3 2
33. Maxim Lugovskoy 5.0 / 9 3 2 4
33. Vladislav Nozdrachev 5.0 / 9 4 3 2
33. Sergey Pavlov 5.0 / 9 3 2 4
33. Alexsey Peskov 5.0 / 9 3 2 4
33. Vitaly Sivuk 5.0 / 9 3 2 4
33. Igor Yagupov 5.0 / 9 3 2 4
33. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
33. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
33. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
33. Player not found 5.0 / 9 2 1 6
33. Player not found 5.0 / 9 3 2 4
33. Player not found 5.0 / 9 2 1 6
33. Player not found 5.0 / 9 3 2 4
33. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
52. Dmitry Bocharov 4.5 / 9 4 4 1
52. Igor Dmitriev 4.5 / 9 4 4 1
52. Oleg Kozlitin 4.5 / 9 2 2 5
52. Leonid Nozdrachev 4.5 / 9 2 2 5
52. Miran Oganian 4.5 / 9 3 3 3
52. Rakhim Pasiev 4.5 / 9 4 4 1
52. Timur Ponomariov 4.5 / 9 3 3 3
52. Ivan Popov 4.5 / 8 2 1 5
52. Ivan Provotorov 4.5 / 9 3 3 3
52. Dmitry Rozhko 4.5 / 9 4 4 1
52. Sergey Sergienko 4.5 / 9 3 3 3
52. Maria Severina 4.5 / 9 3 3 3
52. Polina Shuvalova 4.5 / 9 3 3 3
52. Anton Smirnov 4.5 / 9 3 3 3
52. Viktor Tchernyi 4.5 / 9 3 3 3
52. Alexey Zenzera 4.5 / 9 2 2 5
52. Player not found 4.5 / 9 2 2 5
52. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
52. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
52. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
72. Dmitry Chuprikov 4.0 / 9 3 4 2
72. Dmitry Elizarov 4.0 / 9 3 4 2
72. Alexey Kostin 4.0 / 9 3 4 2
72. Evgenij Kretov 4.0 / 9 1 2 6
72. Georgy Pogosian 4.0 / 9 4 5 0
72. Dmitrij Rodin 4.0 / 9 3 4 2
72. Tigran Simonian 4.0 / 9 3 4 2
72. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
72. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
72. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
72. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
72. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
72. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
72. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
72. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
87. Konstantin Kostin 3.5 / 9 1 3 5
87. Boris Kruchev 3.5 / 9 3 5 1
87. Viktoriya Tarasova 3.5 / 9 2 4 3
87. Player not found 3.5 / 9 1 3 5
87. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
87. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
87. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
87. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
87. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
87. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
87. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
87. Player not found 3.5 / 9 1 3 5
87. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
87. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
87. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
102. Anastasia Chigaeva 3.0 / 9 1 4 4
102. Sergey Grigoriants 3.0 / 5 1 0 4
102. Anastasia Nesytova 3.0 / 9 2 5 2
102. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
102. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
102. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
102. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
102. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
102. Player not found 3.0 / 9 1 4 4
102. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
112. Nikita Afanasiev 2.5 / 7 1 3 3
112. Vladimir Ivanets 2.5 / 9 2 6 1
112. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
112. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
116. Player not found 2.0 / 9 2 7 0
116. Player not found 2.0 / 9 2 7 0
118. Player not found 1.5 / 9 1 7 1
118. Player not found 1.5 / 9 1 7 1
120. Player not found 0.0 / 3 0 3 0