2022 Karpov Poikovsky


Location: Poikovsky, Russia
September 27, 2022 to October 06, 2022
Category XVI (average rating 2626 - 2650)
8 rounds
Round robin tournament
Winner: Sanan Sjugirov
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Sanan Sjugirov 5.0 / 8 2 0 6
2. Haik M. Martirosyan 4.5 / 8 1 0 7
2. Evgeny Tomashevsky 4.5 / 8 2 1 5
2. Nodirbek Yakubboev 4.5 / 8 1 0 7
5. Vladimir Malakhov 4.0 / 8 1 1 6
5. Evgeniy Najer 4.0 / 8 2 2 4
5. Aydin Suleymanli 4.0 / 8 1 1 6
8. Maksim Chigaev 3.5 / 8 0 1 7
9. Ilia Iljiushenok 2.0 / 8 0 4 4