2012 Botvinnik Memorial


Location: St. Petersburg, Russia
August 24, 2012 to September 02, 2012
9 rounds
Swiss tournament
Winner: Alexander Areshchenko
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Alexander Areshchenko 8.0 / 10 6 0 4
2. Ernesto Inarkiev 7.0 / 9 6 1 2
2. Ildar Khairullin 7.0 / 9 5 0 4
2. Boris Kharchenko 7.0 / 9 5 0 4
2. Maxim Matlakov 7.0 / 9 6 1 2
2. Valerij Popov 7.0 / 9 6 1 2
2. Evgeny Romanov 7.0 / 9 5 0 4
2. Vadim Zvjaginsev 7.0 / 9 5 0 4
9. Aleksej Aleksandrov 6.5 / 9 5 1 3
9. Evgeny Alekseev 6.5 / 9 4 0 5
9. Zaven Andriasian 6.5 / 9 5 1 3
9. Ivan Bukavshin 6.5 / 9 5 1 3
9. Anton Demchenko 6.5 / 9 5 1 3
9. Avetik Grigoryan 6.5 / 9 5 1 3
9. Alexander Khalifman 6.5 / 9 5 1 3
9. Denis Khismatullin 6.5 / 9 4 0 5
9. Daniil Lintchevski 6.5 / 9 4 0 5
9. Igor Lysyj 6.5 / 9 5 1 3
9. Volodymyr Onyshchuk 6.5 / 9 5 1 3
9. Aleksei Pridorozhni 6.5 / 9 6 2 1
21. Kirill Alekseenko 6.0 / 9 5 2 2
21. Semen I. Dvoirys 6.0 / 9 5 2 2
21. Alexei Fedorov 6.0 / 9 4 1 4
21. Vladimir Fedoseev 6.0 / 9 5 2 2
21. Aleksey Goganov 6.0 / 9 4 1 4
21. Robert Hovhannisyan 6.0 / 9 5 2 2
21. Evgenij Kalegin 6.0 / 9 4 1 4
21. Alexander A. Kopylov 6.0 / 9 4 1 4
21. Evgeny A. Levin 6.0 / 9 4 1 4
21. Roman Lovkov 6.0 / 9 4 1 4
21. Roman Ovetchkin 6.0 / 9 4 1 4
21. Egor Pakhomov 6.0 / 9 5 2 2
21. Pavel Ponkratov 6.0 / 9 4 1 4
21. Dorian Rogozenco 6.0 / 9 5 2 2
21. Artyom Timofeev 6.0 / 9 5 2 2
21. Sergei Tiviakov 6.0 / 9 4 1 4
21. Gennady Tunik 6.0 / 9 4 1 4
21. Yuri Yakovich 6.0 / 9 4 1 4
21. Vasily Yemelin 6.0 / 9 4 1 4
21. Denis Yevseev 6.0 / 9 5 2 2
21. Alexey Zenzera 6.0 / 9 4 1 4
21. Player not found 6.0 / 9 5 2 2
43. Shamil Arslanov 5.5 / 9 4 2 3
43. Andrey Baryshpolets 5.5 / 9 5 3 1
43. Andrei Belozerov 5.5 / 9 4 2 3
43. Oleg V. Biriukov 5.5 / 9 4 2 3
43. Sergei Chekhov 5.5 / 9 5 3 1
43. Alexander Cherniaev 5.5 / 9 4 2 3
43. Anatoly Donskov 5.5 / 9 5 3 1
43. Vladimir Epishin 5.5 / 9 4 2 3
43. Dmitry Gordievsky 5.5 / 9 4 2 3
43. Eduard Khatoev 5.5 / 9 5 3 1
43. Igor Kovalenko 5.5 / 9 4 2 3
43. Pavel Maletin 5.5 / 9 4 2 3
43. Sergei Matsenko 5.5 / 9 5 3 1
43. Valeriy Neverov 5.5 / 9 4 2 3
43. Ivan Rozum 5.5 / 9 5 3 1
43. Sergey I. Solovjov 5.5 / 9 4 2 3
43. Player not found 5.5 / 9 5 3 1
43. Player not found 5.5 / 9 5 3 1
43. Player not found 5.5 / 9 5 3 1
43. Player not found 5.5 / 9 5 3 1
43. Player not found 5.5 / 9 5 3 1
64. Aslan Aitbayev 5.0 / 9 4 3 2
64. Vahe Baghdasaryan 5.0 / 9 4 3 2
64. Anastasia Bodnaruk 5.0 / 9 5 4 0
64. Igor Bogachkov 5.0 / 9 3 2 4
64. Ilya Duzhakov 5.0 / 9 4 3 2
64. Alexei Gavrilov 5.0 / 9 4 3 2
64. Timur Khakimov 5.0 / 9 5 4 0
64. Maxim Lavrov 5.0 / 9 4 3 2
64. Igor Malakhov 5.0 / 9 4 3 2
64. Pavel Martynov 5.0 / 9 4 3 2
64. Petr Palachev 5.0 / 9 3 2 4
64. Dmitry Rozhko 5.0 / 9 3 2 4
64. Eduardo Serrano Salvador 5.0 / 9 4 3 2
64. Artem Smirnov 5.0 / 9 4 3 2
64. Mark D Tseitlin 5.0 / 9 4 3 2
64. Alexandr Ulanov 5.0 / 9 4 3 2
64. Vladimir Zavoronkov 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
64. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
93. Player not found 4.0 / 8 4 4 0
94. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
94. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
94. Player not found 5.0 / 9 5 4 0
94. Player not found 5.0 / 9 5 4 0
94. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
99. Berik Akkozov 4.5 / 9 4 4 1
99. Rafael Barhudarian 4.5 / 9 3 3 3
99. Anastasia Chigaeva 4.5 / 9 4 4 1
99. Nikolai Kabanov 4.5 / 9 2 2 5
99. Julien Lamorelle 4.5 / 8 4 3 1
99. Nikita Myshkin 4.5 / 9 4 4 1
99. Rakhim Pasiev 4.5 / 9 3 3 3
99. Alexander V. Toivonen 4.5 / 9 4 4 1
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 2 2 5
99. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
99. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
99. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
99. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
99. Player not found 4.5 / 9 2 2 5
99. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
99. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
130. Player not found 3.5 / 8 3 4 1
130. Player not found 3.5 / 8 2 3 3
130. Player not found 3.5 / 8 3 4 1
133. Alexander Shirokovsky 4.5 / 9 4 4 1
133. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
135. Vladimir Shushpanov 4.0 / 9 3 4 2
135. Player not found 4.0 / 8 3 3 2
135. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
135. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
135. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
135. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
135. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
135. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
135. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
135. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
135. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
135. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
135. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
135. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
135. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
135. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
135. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
135. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
135. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
135. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
135. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
135. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
157. Player not found 3.0 / 8 3 5 0
158. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
159. Maxim Chetverik 3.5 / 9 2 4 3
159. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
159. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
159. Player not found 3.5 / 8 3 4 1
159. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
159. Player not found 3.5 / 8 3 4 1
159. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
159. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
159. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
159. Player not found 3.5 / 9 1 3 5
159. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
159. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
159. Player not found 3.5 / 8 3 4 1
159. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
159. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
174. Player not found 2.5 / 8 2 5 1
175. Anastasia Nesytova 3.5 / 9 3 5 1
175. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
175. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
175. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
175. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
175. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
181. Player not found 2.5 / 8 0 3 5
182. Mikhail P. Kozlov 3.5 / 9 3 5 1
182. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
182. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
185. Player not found 2.5 / 8 2 5 1
186. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
186. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
186. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
186. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
190. Player not found 2.0 / 8 2 6 0
190. Player not found 2.0 / 8 2 6 0
192. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
192. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
192. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
192. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
192. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
192. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
192. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
192. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
200. Player not found 2.0 / 8 2 6 0
201. Player not found 2.5 / 9 1 5 3
201. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
201. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
201. Player not found 2.5 / 8 2 5 1
201. Player not found 2.5 / 6 1 2 3
206. Player not found 1.5 / 9 1 7 1
207. Player not found 2.5 / 9 1 5 3
207. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
207. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
207. Player not found 2.5 / 9 1 5 3
211. Player not found 2.0 / 6 1 3 2
211. Player not found 2.0 / 9 2 7 0
213. Player not found 1.0 / 9 1 8 0
214. Player not found 2.0 / 8 2 6 0
214. Player not found 2.0 / 9 1 6 2
214. Player not found 2.0 / 9 1 6 2
217. Player not found 1.0 / 9 0 7 2
217. Player not found 1.0 / 8 1 7 0
219. Player not found 2.0 / 9 1 6 2
220. Player not found 1.0 / 6 0 4 2
221. Player not found 1.5 / 9 1 7 1
221. Player not found 1.5 / 9 0 6 3
223. Player not found 0.0 / 6 0 6 0