2014 Dvorkovich Memorial


Location: Taganrog, Russia
January 15, 2014 to January 26, 2014
9 rounds
Swiss tournament
Winner: Denis Khismatullin
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Denis Khismatullin 7.5 / 9 6 0 3
2. Anton Korobov 6.5 / 9 5 1 3
2. Dmitry Kryakvin 6.5 / 9 4 0 5
2. Alexander Motylev 6.5 / 9 5 1 3
2. Pavel Smirnov 6.5 / 9 5 1 3
6. Ivan Bukavshin 6.0 / 9 3 0 6
6. Anton Demchenko 6.0 / 9 4 1 4
6. Artur Gabrielian 6.0 / 9 3 0 6
6. Dmitry Kokarev 6.0 / 9 3 0 6
6. Pavel Maletin 6.0 / 9 4 1 4
6. Volodymyr Onyshchuk 6.0 / 9 5 2 2
6. Sanan Sjugirov 6.0 / 9 4 1 4
6. Andrey Stukopin 6.0 / 9 5 2 2
6. Sergey Volkov 6.0 / 9 4 1 4
15. Dmitry Bocharov 5.5 / 9 4 2 3
15. Daria Charochkina 5.5 / 9 5 3 1
15. Boris Kharchenko 5.5 / 9 4 2 3
15. Alexander Kovchan 5.5 / 9 3 1 5
15. Vasily Papin 5.5 / 9 3 1 5
15. Aleksandr Rakhmanov 5.5 / 9 2 0 7
15. Anton Shomoev 5.5 / 9 5 3 1
15. Daniil Yuffa 5.5 / 9 5 3 1
15. Player not found 5.5 / 9 5 3 1
24. Vladimir Belous 5.0 / 9 4 3 2
24. Sergey Grigoriants 5.0 / 9 3 2 4
24. Alexey Kornyukov 5.0 / 9 3 2 4
24. Maxim Lugovskoy 5.0 / 9 3 2 4
24. Gennady Tunik 5.0 / 9 5 4 0
24. Oleg Yuzhakov 5.0 / 9 4 3 2
24. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
31. Vadim Gorkavij 4.0 / 8 2 2 4
32. Guliskhan Nakhbayeva 5.0 / 9 5 4 0
32. Rakhim Pasiev 5.0 / 9 2 1 6
32. Dinara Saduakassova 5.0 / 9 4 3 2
32. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
36. Gulmira Dauletova 4.5 / 9 3 3 3
36. Madina Davletbayeva 4.5 / 9 3 3 3
36. Pavel Kotenko 4.5 / 9 4 4 1
36. Sergey Mikhailov 4.5 / 9 3 3 3
36. Anastasia Nesytova 4.5 / 9 3 3 3
36. Nikolai Pushkov 4.5 / 9 4 4 1
36. Dmitry Rozhko 4.5 / 9 4 4 1
36. Alexey Vlasenko 4.5 / 9 3 3 3
36. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
36. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
36. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
36. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
48. Maxim Bekker 4.0 / 9 3 4 2
48. Anastasia Chigaeva 4.0 / 9 2 3 4
48. Igor Dmitriev 4.0 / 9 3 4 2
48. Andrey Esipenko 4.0 / 9 3 4 2
48. Evgeny Iliushkin 4.0 / 9 3 4 2
48. Vasiliy Korchmar 4.0 / 9 2 3 4
48. Marina Korneva 4.0 / 9 3 4 2
48. Konstantin Rjabzev 4.0 / 9 2 3 4
48. Anastasia Travkina 4.0 / 9 3 4 2
48. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
48. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
48. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
60. Anna Kostrikina 3.5 / 9 3 5 1
60. Alexander Zakharov 3.5 / 9 2 4 3
60. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
60. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
60. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
65. Player not found 2.5 / 8 2 5 1
66. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
66. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
68. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
68. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
68. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
68. Player not found 3.0 / 9 0 3 6
68. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
68. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
74. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
74. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
74. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
74. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
74. Player not found 2.5 / 9 1 5 3
74. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
80. Player not found 0.0 / 9 0 9 0