2012 Dubai Open


Location: Dubai, United Arab Emirates
April 15, 2012 to April 23, 2012
9 rounds
Swiss tournament
Winners: Hua Ni, Baadur Jobava, Mikheil Mchedlishvili, Sandipan Chanda, Normunds Miezis
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Sandipan Chanda 7.0 / 9 5 0 4
1. Baadur Jobava 7.0 / 9 5 0 4
1. Mikheil Mchedlishvili 7.0 / 9 5 0 4
1. Normunds Miezis 7.0 / 9 6 1 2
1. Hua Ni 7.0 / 9 5 0 4
6. Vladimir Akopian 6.5 / 9 4 0 5
6. Zaven Andriasian 6.5 / 9 5 1 3
6. Abhijeet Gupta 6.5 / 9 4 0 5
6. Robert Hovhannisyan 6.5 / 9 5 1 3
6. Evgenij Miroshnichenko 6.5 / 9 4 0 5
6. Tigran L. Petrosian 6.5 / 9 4 0 5
6. Sundar M. Shyam 6.5 / 9 6 2 1
6. Ivan Sokolov 6.5 / 9 6 2 1
6. Sergey Volkov 6.5 / 9 4 0 5
6. Weiqi Zhou 6.5 / 9 5 1 3
16. Maksat Atabayev 6.0 / 9 5 2 2
16. Vahe Baghdasaryan 6.0 / 9 5 2 2
16. Vladimir Baklan 6.0 / 9 4 1 4
16. Alexander A. Evdokimov 6.0 / 9 4 1 4
16. Surya Shekhar Ganguly 6.0 / 9 5 2 2
16. Ehsan Ghaem Maghami 6.0 / 9 5 2 2
16. Karen Grigoryan 6.0 / 9 4 1 4
16. Gevorg Harutjunyan 6.0 / 9 5 2 2
16. Viorel Iordachescu 6.0 / 9 4 1 4
16. Yuriy Kuzubov 6.0 / 9 4 1 4
16. Parimarjan Negi 6.0 / 9 4 1 4
16. Liviu-Dieter Nisipeanu 6.0 / 9 5 2 2
16. Mariya Sergeyeva 6.0 / 9 6 3 0
16. Nikil P. Shyam 6.0 / 9 4 1 4
16. Loek Van Wely 6.0 / 9 5 2 2
31. Kore Akshayraj 5.5 / 9 4 2 3
31. Basheer Al Qudaimi 5.5 / 9 5 3 1
31. Bassem Amin 5.5 / 9 4 2 3
31. Yusup Atabayev 5.5 / 9 5 3 1
31. Grigor Dilanyan 5.5 / 9 5 3 1
31. Mohamed Ezat 5.5 / 9 5 3 1
31. Sahaj Grover 5.5 / 9 4 2 3
31. Sopiko Khukhashvili 5.5 / 9 4 2 3
31. Alexander Kovchan 5.5 / 9 4 2 3
31. Martyn Kravtsiv 5.5 / 9 4 2 3
31. Babu M.R. Lalith 5.5 / 9 5 3 1
31. Morteza Mahjoob Zardast 5.5 / 9 3 1 5
31. Srinath Narayanan 5.5 / 9 4 2 3
31. Levan Pantsulaia 5.5 / 9 4 2 3
31. Davit G. Petrosian 5.5 / 9 4 2 3
31. Alexander Raetsky 5.5 / 9 5 3 1
31. S. Dhopade Swapnil 5.5 / 9 4 2 3
31. Georgy Timoshenko 5.5 / 9 4 2 3
31. Prasanna. V. Vishnu 5.5 / 9 4 2 3
31. Player not found 5.5 / 9 4 2 3
31. Player not found 5.5 / 9 3 1 5
31. Player not found 5.5 / 9 5 3 1
53. R. Rajpara Ankit 5.0 / 9 2 1 6
53. David Arutinian 5.0 / 9 3 2 4
53. Maher Ayyad 5.0 / 9 4 3 2
53. Sayantan Das 5.0 / 9 4 3 2
53. Shayesteh Ghader Pour 5.0 / 9 5 4 0
53. Avetik Grigoryan 5.0 / 9 2 1 6
53. Murali Karthikeyan 5.0 / 9 4 3 2
53. Sh. Koohestani 5.0 / 9 4 3 2
53. Marina Makropoulou 5.0 / 9 4 3 2
53. Elmira Mirzoeva 5.0 / 9 5 4 0
53. Farhan Mohannad 5.0 / 9 4 3 2
53. S. Nitin 5.0 / 9 4 3 2
53. A. Moussa Othman 5.0 / 9 4 3 2
53. Saptarshi Roy Chowdhury 5.0 / 9 4 3 2
53. Sachdev Tania 5.0 / 9 4 3 2
53. Lorena Zepeda 5.0 / 9 5 4 0
53. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
53. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
53. Player not found 5.0 / 9 5 4 0
53. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
53. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
53. Player not found 5.0 / 9 5 4 0
75. Zhansaya Abdumalik 4.5 / 9 4 4 1
75. Ebrahim Ahmadinia 4.5 / 9 3 3 3
75. Mihail Chommyyev 4.5 / 9 4 4 1
75. Sarasadat Khademalsharieh 4.5 / 9 4 4 1
75. Ibrahim Hasan Labib 4.5 / 9 4 4 1
75. Samir Nadir 4.5 / 9 4 4 1
75. Vahap Sanal 4.5 / 9 4 4 1
75. Suhrab Semiev 4.5 / 9 3 3 3
75. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
75. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
75. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
75. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
75. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
75. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
75. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
90. Anup Deshmukh 4.0 / 9 4 5 0
90. AbdulAziz EL Mahmoud 4.0 / 9 3 4 2
90. Myroslava Hrabinska 4.0 / 9 3 4 2
90. Mohd. Omer Khan 4.0 / 9 3 4 2
90. Abdulwahab Marwan 4.0 / 9 3 4 2
90. Antonio Molina 4.0 / 9 3 4 2
90. Khaled Mona 4.0 / 9 4 5 0
90. Nagueb Saleh 4.0 / 9 2 3 4
90. Naif Saleh 4.0 / 9 3 4 2
90. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
90. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
90. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
90. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
90. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
90. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
90. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
90. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
90. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
90. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
90. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
90. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
90. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
90. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
90. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
90. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
90. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
90. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
117. Shahi Harshal 3.5 / 9 2 4 3
117. Abdo Somoff 3.5 / 9 3 5 1
117. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
117. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
117. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
117. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
117. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
117. Player not found 3.5 / 9 1 3 5
117. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
117. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
117. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
117. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
117. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
117. Player not found 3.5 / 7 2 2 3
117. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
132. Cesar Alarcon Tirado 3.0 / 8 2 4 2
132. Ibrahim Sultan 3.0 / 9 2 5 2
132. Ana-Maria W Ursu 3.0 / 9 1 4 4
132. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
132. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
132. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
132. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
132. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
132. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
132. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
132. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
132. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
132. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
145. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
145. Player not found 2.5 / 9 1 5 3
145. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
145. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
145. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
145. Player not found 2.5 / 9 1 5 3
151. Khalil Bashaer 2.0 / 9 2 7 0
151. Ali A. Elmejbri 2.0 / 9 2 7 0
151. Vladimir Grabinsky 2.0 / 8 2 6 0
151. Player not found 2.0 / 9 2 7 0
151. Player not found 2.0 / 9 2 7 0
151. Player not found 2.0 / 9 2 7 0
151. Player not found 2.0 / 6 1 3 2
158. Jasem AlHuwar 1.5 / 3 1 1 1
158. Player not found 1.5 / 6 1 4 1
160. Player not found 1.0 / 9 1 8 0
161. Mona Al-Harmoudi 0.0 / 1 0 1 0
161. Shama Al-Maghbali 0.0 / 7 0 7 0
161. Hovik Hayrapetyan 0.0 / 1 0 1 0
161. M. S. Thejkumar 0.0 / 0 0 0 0
161. Ahmed Zeyat 0.0 / 1 0 1 0
161. Player not found 0.0 / 1 0 1 0
161. Player not found 0.0 / 1 0 1 0
161. Player not found 0.0 / 1 0 1 0
161. Player not found 0.0 / 1 0 1 0
161. Player not found 0.0 / 0 0 0 0
161. Player not found 0.0 / 1 0 1 0
161. Player not found 0.0 / 0 0 0 0