Chinese Championship series overviewTOURNAMENT WINNER(s) CATEGORY
2006 Chinese Championship Hua Ni
XIV
2008 Chinese Championship Hua Ni
XII
2009 Chinese Championship Liren Ding
XIV
2010 Chinese Championship Hao Wang
Xiangzhi Bu
Jianchao Zhou
XIII
2011 Chinese Championship Liren Ding
XV
2012 Chinese Championship Liren Ding
XIV
2013 Chinese Championship Yue Wang
XV
2014 Chinese Championship Yangyi Yu
Liren Ding
XIV
2015 Chinese Championship Yi Wei
XV
2016 Chinese Championship Yi Wei
XIV
2017 Chinese Championship Yi Wei
XII
2018 Chinese Championship Yang Wen
Jinshi Bai
XII
2019 Chinese Championship Shanglei Lu
XII
2020 Chinese Championship Yangyi Yu
Shanglei Lu
Yi Wei
XI
2021 Chinese Championship Yangyi Yu
Yi Wei
Di Li
XIV
2022 Chinese Championship Changren Dai
XII