2013 Chigorin Memorial


Location: St. Petersburg, Russia
October 05, 2013 to October 13, 2013
9 rounds
Swiss tournament
Winners: Pavel Eljanov, Dmitry Kokarev, Alexander Areshchenko, Denis Khismatullin, Oleg Korneev, Dragan Solak, Vadim Zvjaginsev, Sanan Sjugirov, Ildar Khairullin, Maxim Matlakov, Ivan Bukavshin
Color guide
PlacePlayerScoreWLD
1. Alexander Areshchenko 7.0 / 9 5 0 4
1. Ivan Bukavshin 7.0 / 9 6 1 2
1. Pavel Eljanov 7.0 / 9 5 0 4
1. Ildar Khairullin 7.0 / 9 5 0 4
1. Denis Khismatullin 7.0 / 9 5 0 4
1. Dmitry Kokarev 7.0 / 9 5 0 4
1. Oleg Korneev 7.0 / 9 5 0 4
1. Maxim Matlakov 7.0 / 9 6 1 2
1. Sanan Sjugirov 7.0 / 9 5 0 4
1. Dragan Solak 7.0 / 9 5 0 4
1. Vadim Zvjaginsev 7.0 / 9 5 0 4
12. Vladimir Akopian 6.5 / 9 6 2 1
12. Evgeny Alekseev 6.5 / 9 4 0 5
12. Vitaliy Bernadskiy 6.5 / 9 6 2 1
12. Vladimir Burmakin 6.5 / 9 5 1 3
12. Robert Hovhannisyan 6.5 / 9 6 2 1
12. Rinat Jumabayev 6.5 / 9 5 1 3
12. Igor Kovalenko 6.5 / 9 4 0 5
12. Daniil Lintchevski 6.5 / 9 5 1 3
12. Marat Makarov 6.5 / 9 4 0 5
12. Valeriy Neverov 6.5 / 9 5 1 3
12. Pavel Ponkratov 6.5 / 9 6 2 1
12. Evgeny Romanov 6.5 / 9 4 0 5
12. Sergei Zhigalko 6.5 / 9 4 0 5
25. Mohd Al-Mudahka 6.0 / 9 5 2 2
25. Zaven Andriasian 6.0 / 9 4 1 4
25. Tal Baron 6.0 / 9 4 1 4
25. Vladimir Belous 6.0 / 9 6 3 0
25. Sergei Chekhov 6.0 / 9 5 2 2
25. Alberto David 6.0 / 9 5 2 2
25. Artur Gabrielian 6.0 / 9 5 2 2
25. Asaf Givon 6.0 / 9 6 3 0
25. Marina Korneva 6.0 / 9 4 1 4
25. Igor Malakhov 6.0 / 9 4 1 4
25. Alexey Mokshanov 6.0 / 9 4 1 4
25. David Paravyan 6.0 / 9 6 3 0
25. Rakhim Pasiev 6.0 / 9 5 2 2
25. Valerij Popov 6.0 / 9 5 2 2
25. Ivan Rozum 6.0 / 9 4 1 4
25. Vitaly Sivuk 6.0 / 9 5 2 2
25. Jiri Stocek 6.0 / 9 5 2 2
25. Andrey Stukopin 6.0 / 9 4 1 4
25. Sergey Volkov 6.0 / 9 5 2 2
25. Igor Yagupov 6.0 / 9 6 3 0
25. Player not found 6.0 / 9 5 2 2
25. Player not found 6.0 / 9 5 2 2
25. Player not found 6.0 / 9 3 0 6
48. Ayan Akhmetov 5.5 / 9 4 2 3
48. Mohammed AL-Sayed 5.5 / 9 4 2 3
48. Pavel Anisimov 5.5 / 9 3 1 5
48. Mikhail Al. Antipov 5.5 / 9 2 0 7
48. Shamil Arslanov 5.5 / 9 5 3 1
48. Husain Aziz 5.5 / 9 4 2 3
48. Oleg V. Biriukov 5.5 / 9 5 3 1
48. Andrei Borisenko 5.5 / 9 4 2 3
48. Emre Can 5.5 / 9 4 2 3
48. Anton Demchenko 5.5 / 9 5 3 1
48. Ilya Duzhakov 5.5 / 9 4 2 3
48. Vladimir Epishin 5.5 / 9 3 1 5
48. Muhammad Khusenkhojaev 5.5 / 9 4 2 3
48. Kirill Kozionov 5.5 / 9 3 1 5
48. Evgeny A. Levin 5.5 / 9 4 2 3
48. Eylon Nakar 5.5 / 9 5 3 1
48. Grigoriy Oparin 5.5 / 9 3 1 5
48. Dmitry Ponomarev 5.5 / 9 5 3 1
48. Gil Popilski 5.5 / 9 4 2 3
48. Danny Raznikov 5.5 / 9 3 1 5
48. Sergey Savitskiy 5.5 / 9 5 3 1
48. Dmitry Svetlov 5.5 / 9 4 2 3
48. Semetei Tologon tegin 5.5 / 9 4 2 3
48. Olga A. Ustinova 5.5 / 9 4 2 3
48. Daria Voit 5.5 / 9 5 3 1
48. Alexander Zaitsev 5.5 / 9 3 1 5
48. Andrey Zhigalko 5.5 / 9 4 2 3
48. Player not found 5.5 / 9 5 3 1
48. Player not found 5.5 / 9 4 2 3
77. Aslan Aitbayev 5.0 / 9 4 3 2
77. Berik Akkozov 5.0 / 9 5 4 0
77. Aleksej Aleksandrov 5.0 / 8 3 1 4
77. Vahe Baghdasaryan 5.0 / 9 5 4 0
77. Alina Balaian 5.0 / 9 4 3 2
77. Dina Belenkaya 5.0 / 9 4 3 2
77. Pavel Bublei 5.0 / 9 4 3 2
77. Mikhail Gorozhanin 5.0 / 9 4 3 2
77. Anna Hairapetian 5.0 / 9 4 3 2
77. Inna Ivakhinova 5.0 / 9 4 3 2
77. Maria Komiagina 5.0 / 9 5 4 0
77. Alexey Kostin 5.0 / 9 4 3 2
77. Konstantin Kostin 5.0 / 9 3 2 4
77. Anna Kostrikina 5.0 / 9 4 3 2
77. Viacheslav Mikhailov 5.0 / 9 3 2 4
77. Tatjana Molchanova 5.0 / 9 3 2 4
77. Anastasia Nesytova 5.0 / 9 4 3 2
77. Evgenija Ovod 5.0 / 9 5 4 0
77. Petr Palachev 5.0 / 9 4 3 2
77. Pavel B. Rozanov 5.0 / 9 5 4 0
77. Dmitry Rozhko 5.0 / 9 3 2 4
77. Dmitry Shchukin 5.0 / 9 4 3 2
77. Andrei Shuraev 5.0 / 9 4 3 2
77. Artem Smirnov 5.0 / 9 4 3 2
77. Sergey I. Solovjov 5.0 / 9 5 4 0
77. Odisey Suleymanyants 5.0 / 9 4 3 2
77. Maxim Vavulin 5.0 / 9 3 2 4
77. Alexander Zhurikhin 5.0 / 9 3 2 4
77. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
77. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
77. Player not found 5.0 / 9 5 4 0
77. Player not found 5.0 / 9 5 4 0
77. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
77. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
77. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
77. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
77. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
77. Player not found 5.0 / 9 5 4 0
77. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
77. Player not found 5.0 / 9 3 2 4
77. Player not found 5.0 / 9 4 3 2
118. Genadi A Ageichenko 4.5 / 9 4 4 1
118. Anatoly Donskov 4.5 / 9 3 3 3
118. Dina Gureeva 4.5 / 9 4 4 1
118. Anna Gvanceladze 4.5 / 9 3 3 3
118. Timur Khakimov 4.5 / 9 4 4 1
118. Dmytro Kigel 4.5 / 9 2 2 5
118. Arina Kiseleva 4.5 / 9 4 4 1
118. Viktoria Korchagina 4.5 / 9 4 4 1
118. Aleksandr V. Leontiev 4.5 / 9 4 4 1
118. Valery Rjanova 4.5 / 9 4 4 1
118. Elena Semenova 4.5 / 9 4 4 1
118. Vitaly Shinkevich 4.5 / 8 3 2 3
118. Mark D Tseitlin 4.5 / 9 4 4 1
118. Alexandra Zherebtsova 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 4 4 1
118. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
118. Player not found 4.5 / 9 3 3 3
151. Ofir Aharon 4.0 / 9 4 5 0
151. Sergey Chashchev 4.0 / 9 3 4 2
151. Tamara Cheremnova 4.0 / 9 4 5 0
151. Nadezhda Kostina 4.0 / 9 4 5 0
151. Maria Larina 4.0 / 9 3 4 2
151. Nikita Matinian 4.0 / 8 4 4 0
151. Dmitry Melnikov 4.0 / 9 4 5 0
151. Maria Severina 4.0 / 9 4 5 0
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
151. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
151. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 2 3 4
151. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
151. Player not found 4.0 / 9 4 5 0
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
151. Player not found 4.0 / 9 3 4 2
184. Player not found 3.5 / 9 1 3 5
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
184. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
184. Player not found 3.5 / 8 3 4 1
184. Player not found 3.5 / 9 2 4 3
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
184. Player not found 3.5 / 9 3 5 1
216. Bibisara Assaubayeva 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
216. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
216. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 2 5 2
216. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
216. Player not found 3.0 / 9 3 6 0
234. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
234. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
234. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
234. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
234. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
234. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
234. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
234. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
234. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
234. Player not found 2.5 / 9 2 6 1
244. Player not found 2.0 / 9 2 7 0
244. Player not found 2.0 / 9 1 6 2
244. Player not found 2.0 / 9 2 7 0
244. Player not found 2.0 / 9 2 7 0
244. Player not found 2.0 / 9 2 7 0
244. Player not found 2.0 / 9 1 6 2
244. Player not found 2.0 / 9 1 6 2
244. Player not found 2.0 / 9 1 6 2
244. Player not found 2.0 / 9 2 7 0
253. Player not found 1.5 / 6 1 4 1
253. Player not found 1.5 / 9 1 7 1
253. Player not found 1.5 / 9 1 7 1
256. Player not found 1.0 / 9 1 8 0
256. Player not found 1.0 / 3 1 2 0
258. Player not found 0.0 / 5 0 5 0
258. Player not found 0.0 / 1 0 1 0
258. Player not found 0.0 / 2 0 2 0
258. Player not found 0.0 / 9 0 9 0